sábado, setembro 19, 2020

NOVIDADES COTA SOCIAS /OS

                                      

.Importe anual 25€

.Pago a partir do mes de outubro

.Preferiblemente nun só pago

(de non poder ser así por diferentes motivos persoais comunicarse coa ANPA)

 

NOTA: Aquelas/os socias/os que foran avisados de ter parte da cota aboada polas devolucións das cotas de actividades de medio marzo, só pagarán a parte correspondente sinalada no correo recibido en xullo.

INSCRICIÓN

.É preciso cubrir a seguinte solicitude:

 

FICHA DE ASOCIACIÓN

                                               

NOTA: As persoas que xa foran socias non precisan cubrir dito documento salvo modificación de datos ou matriculación doutro neno/a  (irmán/a).

 

Realizar o pagamento da cota única de vinte cinco euros (25,00 €) por familia e curso, mediante ingreso ou transferencia bancaria, indicando no concepto o nome do neno/a ou dos nenos/as. A entidade bancaria onde está depositada a conta da ANPA é Caixabank (Avda. Marqués de Figueroa 61) e o IBAN é  ES30 2100 4736 8102 0003 1870

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario