Facerse socio/-a

.Importe anual 25€

.Pago a partir do mes de outubro

.Preferiblemente nun só pago

(de non poder ser así por diferentes motivos persoais comunicarse coa ANPA)

 

NOTA: Aquelas/os socias/os que foran avisados de ter parte da cota aboada polas devolucións das cotas de actividades de medio marzo, só pagarán a parte correspondente sinalada no correo recibido en xullo.

INSCRICIÓN

.É preciso cubrir a seguinte solicitude:

FICHA DE ASOCIACIÓN

                                               

NOTA: As persoas que xa foran socias non precisan cubrir dito documento salvo modificación de datos ou matriculación doutro neno/a  (irmán/a).

 

Realizar o pagamento da cota única de vinte cinco euros (25,00 €) por familia e curso, mediante ingreso ou transferencia bancaria, indicando no concepto o nome do neno/a ou dos nenos/as. A entidade bancaria onde está depositada a conta da ANPA é Caixabank (Avda. Marqués de Figueroa 61) e o IBAN é  ES30 2100 4736 8102 0003 1870

    

          Vantaxes para TODOS os nenos e TODAS as nenas:


  • Actividades extraescolares; que dependen na actualidade da existencia desta asociación, que é a que leva a xestión, xunto co Concello de Fene e a Dirección do Centro.

  • O servizo de comedor e de madrugadores; que só se pode xestionar dende a Asociación.

  • As festas organizadas conxuntamente coa Dirección do Centro (magosto, Nadal, Antroido, fin de curso …); nas que se imparte comida e bebidas, e/ou agasallos, para TODOS os nenos/-as, pais/nais e titores/-as que asistan.

  • Material para o colexio; do que poden dispoñer TODOS os nenos e nenas.
  • Pode servir de axuda, no caso de haber calquera tipo de problema (con profesores, con actividades escolares ou extraescolares).     Esta é unha asociación sen ánimo de lucro, polo que todos os cartos que se conseguen (cotas dos/-as socios/-as, subvencións, …), invístense en necesidades ou melloras.Este é o resumo das actividades e dos obxectivos da asociación e unha invitación dirixida ás familias, que aínda non son socias; para asociarse (se non hai socios non pode haber A.N.P.A.). 

Calquera axuda sempre é ben recibida.