Facerse socio/-a

.Importe anual 25€

.Pago no primeiro trimestre do curso (as persoas que fagan uso de actividades extraescolares ou servizo de comedor/madrugadores deberán aboala antes de comezar a usalos para que se lles poidan aplicar os prezos reducidos para socios/as).

.Preferiblemente nun só pago

(de non poder ser así por diferentes motivos persoais, comunicarse coa ANPA)

 

INSCRICIÓN

.É preciso cubrir a seguinte solicitude e enviala cuberta ao correo electrónico da anpa (anpa.centieiras@gmail.com):

Ficha de inscrición en .odt

Ficha de inscrición en .pdf

                                               

NOTA: As persoas que xa foran socias non precisan cubrir o dito documento salvo modificación de datos ou matriculación doutro neno/a  (irmán/a). Abonda con facer o pagamento da cota.

 

Realizar o pagamento da cota única de vinte cinco euros (25,00 €) por familia e curso, mediante ingreso ou transferencia bancaria, indicando no concepto o nome do neno/a ou dos nenos/as. A entidade bancaria onde está depositada a conta da ANPA é Caixabank (Avda. Marqués de Figueroa 61) e o IBAN é  ES30 2100 4736 8102 0003 1870

    

          Vantaxes para TODOS os nenos e TODAS as nenas:


  • Actividades extraescolares; que dependen na actualidade da existencia desta asociación.

  • Os servizos de comedor e de madrugadores, que só se pode xestionar dende a Asociación.

  • As festas organizadas conxuntamente coa Dirección do Centro (Magosto, Nadal, Entroido, fin de curso…); nas que se reparte comida, bebida e agasallos para TODOS os nenos/-as, pais/nais e titores/-as que asisten.

  • Material para o colexio; do que pode dispón TODO o alumnado.

  • Pode servir de axuda, no caso de haber calquera tipo de problema (co profesorado, con actividades escolares ou extraescolares).     Esta é unha asociación sen ánimo de lucro, polo que todos os cartos que se conseguen (cotas dos/-as socios/-as, subvencións, …), invístense en necesidades e/ou melloras do centro e dos seus servizos.Este é o resumo das actividades e dos obxectivos da asociación, e tamén unha invitación dirixida ás familias, que aínda non son socias, para que se asocien canto antes (se non hai socios non pode haber A.N.P.A.). 

Calquera axuda sempre é ben recibida.