Madrugadores

SERVIZO DE MADRUGADORES    

   

O servizo de Madrugadores comeza ás 7:45h e remata ás 9:00h, hora de comezo da actividade lectiva. Préstase nas instalacións do comedor do centro.

PARA ENTRAR

A entrada pode realizarse a calquera hora a partir das 7:45h e ata ás 8:45h (os que vaian almorzar deben chegar antes das 8:15h), pola porta do comedor. 


DURANTE O SERVIZO

Durante o tempo do servizo, os nenos e nenas non poden saír das instalacións habilitadas para comedor, e unha vez rematen de almorzar poden facer uso deste espazo para actividades lúdicas, sempre baixo a supervisión da coidadora. Non obstante, permítese a saída ao exterior sempre que a coidadora o considere oportuno e baixo a súa supervisión. 

Ao rematar o almorzo, os nenos e nenas lavarán os dentes.


PARA SAÍR

A coidadora acompaña os nenos/as ata a súa fila para que entren ás aulas cos seus compañeiros/as e coa mestra/e responsable.


PREZO:  

  • O prezo é por persoa e día. 
  • Persoas asociadas con almorzo: 3,10€ (2,70€ irmáns)
  • Persoas asociadas sen almorzo: 2,80€ (2,40€ irmáns)
  • Persoas non asociadas: 4,45€


FORMA DE PAGAMENTO:  
  • Pagarase mensualmente antes do día dez de cada mes vencido (agás o mes de xuño que se pagará antes do último día do mes), por transferencia bancaria ou ingreso en conta, e tras recibir un correo electrónico da ANPA no que se lles indicará o importe a pagar en cada mes. O número de conta é o ES30 2100 4736 8102 0003 1870 e a entidade bancaria é Caixabank (Avenida Marqués de Figueroa 61, Perlío). 

         
SUBVENCIÓNS:
  • As familias con poucos recursos económicos poden dirixirse aos Servizos Sociais do Concello de Fene para informarse das axudas existentes.
        
PERSOAS USUARIAS:
  • Poden facer uso do servizo de comedor e madrugadores as alumnas, os alumnos ou beneficiarios do CEIP Plurilingüe de Centieiras. Enténdese como persoa beneficiaria aqueles menores de educación primaria e secundaria que formen parte da unidade familiar da persoa asociada do centro.
         
COMO APUNTARSE:

Desde o curso 2022-2023 a xestión das asistencias realízase a través dunha páxina web: www.comedorcenteiras.com

IMPORTANTE

As asistencias e cambios sobre as previsións vanse poder rexistrar ata as 8.15h do mesmo día. Despois dese tempo a ferramenta informática non permite a modificación. Cobraranse todos os servizos anotados e non se pode garantir o servizo para as persoas que non estean anotadas.

Para obter as credenciais de uso desta web hai que enviar un correo electrónico á ANPA, ao enderezo anpa.centieiras@gmail.com, especificando os seguintes datos:

- Nome completo e DNI do pai/nai/titor/titora

- Enderezo electrónico e teléfono de contacto

- Nome completo do/a neno/a ou dos/as nenos/as

- Curso

- Indicar se ten algunha alerxia alimentaria

Con isto, procederemos a facer a alta no sistema e enviaremos un correo electrónico coas credenciais. Despois, son as propias familias as que xestionan as anotacións dos días de asistencia ao servizo.

A continuación, deixamos un enlace de acceso á guía rápida de usuarios e, se tedes calquera dúbida, preguntade a calquera persoa da directiva da ANPA:

Guía rápida usuarios


QUE HAI QUE LEVAR:

-Cepillo e pasta de dentes con nome

-Mandilón para peques de educación infantil (opcional)


   
NOTA: As persoas que teñan débedas adquiridas coa ANPA e non estean en comunicación con esta para o seu pagamento, non poderán apuntarse ao servizo.