Actividades Extraescolares

Os servizos xestionados pola ANPA (Comedor-Madrugadores-Extraescolares) rexeranse por estes documentos, e polas súas posibles modificacións, mentres persista a situación de crise sanitaria provocada pola COVID-19.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022 CEIP CENTIEIRAS

A partir do 7 de febreiro de 2022, as entradas e saídas das actividades extraescolares que se imparten dentro do colexio só poderán facerse polo portal amarelo, o que dá á Rúa Alta.

Informamos que a actividade de inglés dos martes queda suspendida por falta de alumnado.

O cadro de actividades a impartir no que resta de curso queda como segue:As actividades comezan en outubro e rematan en maio. O pagamento realizarase por adiantado, nos 5 primeiros días do mes, e sempre a través de transferencia ou ingreso na conta bancaria da ANPA (Caixabank Perlío): ES30 2100 4736 8102 0003 1870


DEFINICIÓN DAS ACTIVIDADES

E-makers

Esta proposta xira arredor da tecnoloxía. Leva instaurada como actividade extraescolar no noso centro desde hai varios anos con notable éxito. O obxectivo é potenciar a creación a través das principais tecnoloxías do momento, cunha metodoloxía propia, eficaz e adaptada aos últimos adiantos tecnolóxicos, capaz de adaptarse ás diferentes capacidades do alumnado. Contan cun amplo abano de Kits tecnolóxicos e coñecementos variados en torno á impresión 3D, animación, videoxogos ou drons que utilizan na formación.


Tenis

A escola de tenis fenesa leva xa varias campañas programando clases para os/as peques de Centieiras. Unha proposta deportiva, ao aire libre e divertida.


Xadrez

No seu programa de escolas deportivas, a Escola Ferrolá de Xadrez ofrece unha ampla experiencia e persoal altamente cualificado para a realización da actividade, ademais de material didáctico propio.


Inglés

Traballarase a comprensión escrita e falada, e alternaranse clases impartidas exclusivamente en inglés. Todo isto desenvolvido mediante xogos e adaptado ás diferentes idades, para que todos/as se divirtan mentres aprenden.


Obradoiro de arte

Diversos xogos de creación artística con materiais de refugallo, materiais da natureza, pintura, debuxo, teas e todo tipo de tarefas e ferramentas para que os/as peques se divirtan, deixen voar a súa imaxinación e esperten as súas capacidades artísticas.