Actividades Extraescolares

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2023-2024 CEIP CENTIEIRAS

As actividades extraescolares que alcanzaron o mínimo de alumnado para ser impartidas son e-makers, tenis, laboratorio de arte, inglés e cociña. Non foi posible xuntar o grupo mínimo esixido en teatro, polo que non se impartirá.

A partir de novembro cancélase a actividade de laboratorio de arte por falta de alumnado.

Polo tanto, o calendario de extraescolares actual para 2023-2024 é o seguinte:
Todas as actividades comezan na primeira semana de outubro e rematan a última semana de maio.

O pagamento realizarase mensualmente por adiantado, nos 5 primeiros días do mes, e sempre a través de transferencia ou ingreso na conta bancaria da ANPA (Caixabank Perlío):

ES30 2100 4736 8102 0003 1870

As entradas e saídas das actividades extraescolares que se imparten dentro do colexio só poderán facerse polo portal amarelo, o que dá á Rúa Alta.