Actividades Extraescolares

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-2023 CEIP CENTIEIRAS


As actividades comezan en outubro e rematan en maio.

A ANPA oferta para o presente curso as seguintes actividades extraescolares, que só se poderán impartir se alcanzan o número mínimo de alumnado precisado en cada caso. Se se superase o máximo, proporíase a división por grupos aumentando unha hora posterior no mesmo día (de 17 a 18h), no caso de tenis, patinaxe e laboratorio de arte.
As persoas interesadas tedes que enviarnos un correo electrónico ou un whatsapp desde hoxe e ata o vindeiro venres 23 de setembro, indicando o nome do neno/acurso, actividade/s á que se quere apuntar e horario que máis lle interesa dos ofrecidos (no caso de tenis, patinaxe e laboratorio de arte).

Correo electrónico: anpa.centieiras@gmail.com

Whatsapp: 623009449

O pagamento realizarase por adiantado, nos 5 primeiros días do mes, e sempre a través de transferencia ou ingreso na conta bancaria da ANPA (Caixabank Perlío): ES30 2100 4736 8102 0003 1870

As entradas e saídas das actividades extraescolares que se imparten dentro do colexio só poderán facerse polo portal amarelo, o que dá á Rúa Alta.