Actividades Extraescolares

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-2023 CEIP CENTIEIRAS


As actividades comezan en outubro e rematan en maio.

As actividades extraescolares que alcanzaron o mínimo de alumnado para poder ser impartidas son e-makers, tenis, xadrez e laboratorio de arte. Non foi posible xuntar o grupo mínimo esixido polas entidades que imparten as clases nin en teatro, nin en patinaxe,  nin en canto, baile e percusión tradicionais.

A partir de febreiro, por baixa de alumnado, suspéndese a actividade de xadrez.

Polo tanto, o calendario de extraescolares para 2022-2023 é o seguinte:O pagamento realizarase por adiantado, nos 5 primeiros días do mes, e sempre a través de transferencia ou ingreso na conta bancaria da ANPA (Caixabank Perlío):
ES30 2100 4736 8102 0003 1870

As entradas e saídas das actividades extraescolares que se imparten dentro do colexio só poderán facerse polo portal amarelo, o que dá á Rúa Alta.